Αἴγυπτος, Ἰσραήλ, Συρία

Στὴν Αἴγυπτο, παρὰ τὶς συγκρούσεις μὲ νεκροὺς στὶς διαδηλώσεις κατὰ τοῦ καθεστῶτος, ἡ κυβέρνηση φαίνεται ὅτι κερδίζει μὲ μεγάλη πλειοψηφία τὸ δημοψήφισμα γιὰ τὸ Σύνταγμα∙ ὁ ἀρχηγὸς Στρατοῦ καὶ ἰσχυρὸς ἀνὴρ τῆς χώρας, μᾶλλον προαλείφεται γιὰ τὴν προεδρία, ὁπότε θὰ ἀσκεῖ καὶ ἐπισήμως τὴν ἐξουσία. Στὸ Ἰσραήλ, οἱ διαδηλώσεις τῶν ἀφρικανικῆς καταγωγῆς μεταναστῶν συνεχίζονται καὶ μάλιστα τώρα κατεβαίνουν, μητέρες μὲ βρέφη στὴν ἀγκαλιά, καὶ ζητοῦν ἴσα δικαιώματα στὴ νέα τους χώρα∙ τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ δύσκολο, διότι ἡ ἀκροδεξιὰ δὲν δέχεται τὴν ἀναγνώρισή τους, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις. Στὴ Συρία, οἱ συγκρούσεις μεταξύ τῶν ἀνταρτικῶν ὁμάδων συνεχίζονται∙ ἡ πεῖνα ἀπειλεῖ τὸν μισὸ πληθυσμό της καὶ ὁ ΟΗΕ ζήτησε ἐπειγόντως 2,4 δις δολλάρια ἀπὸ Ἄραβες καὶ διεθνῆ κοινότητα.