Καταστροφολογίας κορύφωση

Στὸ σύνολό της ἡ διαπλοκὴ καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἐμμένουν στὴν τακτικὴ τῆς καταστροφολογίας, ὡς τελευταῖο τους ὅπλο γιὰ ἀνακοπὴ τῆς ἀνακάμψεως τῆς οἰκονομίας καὶ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν πολιτικὴ στασιμότητα∙ ἐμφανέστατα τοὺς ἐξαγριώνει ἡ ἀποτυχία τους καὶ ἡ περήφανη ἀγνόηση τῶν ἐπιχειρημάτων τους ἀπ’ τὸν ἁπλὸ κόσμο. Ἔτσι, ἀναγνωρίζουν μὲν τὴν ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος, ἀλλὰ δὲν ἀναφέρουν λέξη γιὰ τὴν ὑποχώρηση τῆς ὑφέσεως κατὰ 7% περίπου ἀπὸ Δεκέμβριο σὲ Δεκέμβριο, οὔτε γιὰ τὴν μαζικὴ εἰσροὴ ἐπενδύσεων, ὅπως καὶ γιὰ τὶς ἐκπληκτικὲς ἐπιτυχίες τῶν ἐπιχειρήσεων ψηφιακῆς τεχνολογίας∙ κάνουν πῶς δὲν ὑπάρχουν, ὅπως κάνει καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι, κατὰ τὴν λογική τους, ὅ,τι ἀναγνωρίζουν αὐτοὶ ὑπάρχει… Ἡ οὐσία εἶναι ὅτι ἔτσι ὁμολογοῦν ἀμφότεροι τὶς ἐξαρτήσεις τους ἀπὸ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα∙ ἐπιβεβαιώνεται αὐτὸ κι ἀπ’ τὴν προβολὴ τῶν παρεμβάσεων τοῦ γνωστοῦ ἀκροδεξιοῦ καὶ ἀντιευρωπαϊστοῦ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, ἀπέναντι στὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ.