Βατὲς συζητήσεις μὲ τρόικα

Οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα προδιαγράφονται ὡς βατές, διότι δὲν εἶναι δυσεπίλυτα τὰ προβλήματα, τὸ ἀντίθετο μάλιστα∙ ὁπωσδήποτε ἡ τρόικα ἔχει τὶς ἀντιρρήσεις της στὶς ἑλληνικὲς προτάσεις, ἀλλὰ θὰ ἦταν παράξενο, ἂν δὲν τὶς εἶχε∙ ἀπ’ τὴν ἴδια της τὴν φύση ἐκπηγάζουν οἱ ἀντιρρήσεις, διότι δὲν μελέτησαν ποτὲ σοβαρὰ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ξεκίνησαν μὲ προδιαγραφές, γιὰ τεμπέληδες καὶ διαφθαρμένους Ἕλληνες, κατὰ τὸν τότε πρωθυπουργός μας∙ ἀλλὰ στὴ συνέχεια ὁμολόγησαν ὅτι ἔκαναν λάθος στοὺς πολλαπλασιαστές, χωρὶς νὰ πληρώσουν τὶς συνέπειές του. Προέβλεπαν πρωτογενὲς πλεόνασμα τὸ 2014 καὶ παράταση τῆς ὑφέσεως, ὁπότε δὲν μποροῦν νὰ χωνέψουν στὸ μυαλό τους, πὼς ἔγινε ἡ ἀντιστροφὴ πέρυσι∙ ὡς μονοσήμαντοι καὶ μονολιθικοὶ στὴν σκέψη τους ἐπιμένουν στὴν ἀποτυχημένη λογική τους. Τὴν θέση τους ἐπιδεινώνουν, διότι πέραν τῶν οἰκονομικῶν δεδομένων, οἱ Εὐρωπαῖοι πολὺ δύσκολα πλέον τοὺς ἀνέχονται…