Διακρίσεις ψηφιακοῦ κλάδου

Οἱ διακρίσεις τῶν ἐπιχειρήσεων ψηφιακῆς τεχνολογίας συνεχίζονται στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ Epsilonnet, ἑταιρεία λογιστικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ἰωάννου Μίχου, μὲ ἕδρα τὴν Θεσσαλονίκη, ἐπελέγη ὡς μία ἀπ’ τὶς δέκα καλύτερες στὴν Εὐρώπη, κατὰ τὸν σχετικὸ διαγωνισμό∙ ἄλλες ἐννέα ἑλληνικές, οἱ περισσότερες ψηφιακῆς τεχνολογίας, ἔχουν ἀξιολογηθεῖ στὶς ἑκατὸ καλύτερες εὐρωπαϊκὲς καὶ θὰ κριθοῦν σύντομα στὸν σχετικὸ διαγωνισμό. Ἡ Epsilonnet προσφέρει ὁλοκληρωμένα συστήματα λογισμικοῦ γιὰ τοὺς λογιστές, ἀναλόγως πρὸς τὴν νομοθεσία τῆς χώρας τους, γιὰ τὴν ἐπεξεργασία τῶν διαφόρων προβλημάτων τους∙ ἕνα εἶναι τὸ γεγονός, διότι οἱ λεπτομέρειες ἔχουν δευτερεύουσα σημασία, ὅτι ἡ ψηφιακὴ τεχνολογία εὐνοεῖ τὰ Ἑλληνόπουλα, στὴν Ἑλλάδα ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτρικό. Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι τὸ ἐφαλτήριό τους.