Ἀμερική, παρακολουθήσεις

Ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀνακοίνωσε τὸ νέο πλαίσιο γιὰ τὶς παρακολουθήσεις μέσῳ τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀσφαλείας, ἀλλὰ δὲν ἔπεισε καὶ πολλούς, ἢ μᾶλλον ἐλάχιστοι ἔμειναν ἱκανοποιημένοι∙ τὸ θεσμικὸ πλαίσιο χαρακτηρίζεται ἀπὸ διστακτικότητα καὶ ὑποχωρητικότητα ἀπέναντι στὴν ΝSA, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ζήτησαν, μὲ πρώτους τοὺς Γερμανούς, ἐγγυήσεις μὲ διεθνεῖς συμφωνίες, πέραν τῶν προσωπικῶν διαβεβαιώσεων τοῦ προέδρου. Δηλαδή, ὅπως καὶ προηγουμένως, δύναται ἄνετα ἡ ΝSA παρακαλουθεῖν τοὺς πάντας κι ἂντε νὰ βρεθεῖ ἄλλος ἕνας Σνόουντεν νὰ τὸ ἀποκαλύψει∙ ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης εἶναι τὸ κρίσιμο πρόβλημα κι ὄχι οἱ προφορικὲς δεσμεύσεις. Μετὰ ἀπὸ μηνῶν διαβουλεύσεις ἡ Οὐάσιγκτον δὲν προσέφερε πειστικὴ λύση∙ οὔτε οἱ σύμμαχοί της δὲν τὴν πιστεύουν κι ὄχι οἱ τρίτοι.