Καμπούλ, ἐπίθεση Ταλιμπὰν

Στὴν Καμποὺλ οἱ Ταλιμπὰν ἐξαπέλυσαν προχθὲς νέα βομβιστικὴ ἐπίθεση στὴν ἕδρα τῆς ἀνθρωπιστικῆς ἀποστολῆς τοῦ ΟΗΕ, μὲ 21 νεκροὺς ἀπ’ τοὺς ὁποίους 13 Δυτικοί∙ τὴν ἑπομένη νέα ἐπίθεση σὲ αὐτοκινητοπομπὴ τοῦ στρατοῦ τοῦ Πακιστάν, κοντὰ στὰ σύνορα, προκάλεσε μεγάλες καταστροφὲς μὲ ἄλλους 24 νεκρούς. Ἡ κατάσταση βαίνει ἀνεξέλεγκτη, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ παραδίδουν στοὺς Ἀφγανοὺς τὴν ἀσφάλεια τῆς χώρας, ἀλλὰ οἱ Ἰσλαμιστὲς κάνουν αἰσθητὴ τὴν παρουσία τους καὶ στὴν πρωτεύουσα, ἐνῶ στὴν ἐπαρχία εἶναι ἡ μοναδικὴ ἐξουσία∙ δεκατρία χρόνια μετὰ τὴν ἀρχικὴ εἰσβολὴ καὶ ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη ἀπὸ πρίν. Παρόμοια εἶναι καὶ στὸ Ἰράκ, ὅπου οἱ Σουνίτες Ἰσλαμιστὲς προβαίνουν καθημερινὰ σὲ βομβιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ στὸ κέντρο τῆς Βαγδάτης, ἐνῶ ἐλέγχουν ἀκόμη τὴν Φαλούτζα∙ οἱ κυβερνητικὲς δυνάμεις ἀποδεικνύονται ἀνίσχυρες ἀπέναντί τους κι ἀκόμη δὲν ἔχουν καταλάβει τὸ προπύργιο τῶν Ἰσλαμιστῶν. Τὸ χάος στὶς δύο χῶρες τρέφει τὴν τρομοκρατία.