Ἐπίσκεψη Ἀλῆ Μανσούρ, ΑΟΖ καὶ προεδρία

Ἡ ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ Αἰγυπτίου προέδρου εἶναι ἡ πρώτη ξένου ἡγέτου, μὲ ἀφορμὴ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ ὁ Ἀλῆ Μανσούρ, στὶς συνομιλίες του μὲ τὸν Κάρολο Παπούλια καὶ μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὑπογράμμισε τὸ ἐνδιαφέρον τῆς χώρας του γιὰ διεύρυνση τῶν σχέσεών της μὲ τὴν Εὐρώπη καὶ γιὰ τὴν ρύθμιση τῶν ἐκκρεμῶν προβλημάτων μεταξὺ τῶν δύο μερῶν. Τὸ κύριο πρακτικὸ θέμα εἶναι ἡ ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων συνόρων, δηλαδὴ τῆς Ἀποκλειστικῆς Οἰκονομικῆς Ζώνης μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν∙ ἡ ὁριοθέτηση μὲ τὴν Αἴγυπτο ἀποτελεῖ μεγάλη ἐπιτυχία, διότι ἀποτελεῖ προηγούμενο γιὰ τὶς ἄλλες συνοριακὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν θέσπιση τῆς ἑνιαίας θαλασσίας πολιτικῆς τῆς Εὐρώπης. Διασφαλίζονται διεθνῶς τὰ θαλάσια σύνορα Ἑλλάδος καὶ Κύπρου.