Ἀνοικτὰ καταστήματα ἀγορᾶς

Τὰ ἀνοικτὰ καταστήματα τῆς Κυριακῆς συγκέντρωσαν πάλι τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου∙ γέμισαν οἱ δρόμοι στὶς μεγάλες πόλεις, ἀπὸ οἰκογένειες οἱ ὁποῖες ἐκμεταλλεύθηκαν τὸν καλὸ καιρὸ καὶ τὴν ἄνεση, γιὰ ἕναν εὔκολο περίπατο στοὺς δρόμους καὶ στὰ μαγαζιὰ γιὰ λίγα ἢ περισσότερα ψώνια. Τὸ μέτρο ἀποδεικνύεται τονωτικὸ γιὰ τὴν οἰκονομία, διότι οἱ συναλλαγὲς ἦταν ἀρκετὲς γιὰ περίοδο κρίσεως, ἀλλὰ καὶ ἀλλάζει τὴν νοοτροπία μας∙ γιὰ τὰ μικρὰ καταστήματα, μὲ προσωπικὴ ἀπασχόληση, εἶναι σημαντικὴ βοήθεια, ἔστω καὶ λίγες ἀγορές, κάνουν γνωστὸ τὸ ἐμπόρευμά τους καὶ καλύπτουν κάποια ἔξοδα. Οἱ ἀντιδράσεις τῶν συνδικαλιστῶν ἦταν γιὰ κλάματα, διότι ἐλάχιστοι συμφώνησαν μὲ τὰ συνθήματά τους, ἀλλὰ κέρδισαν ὁπωσδήποτε τὴν περιφρόνηση τοῦ κόσμου.