Θρησκεία Ναπολεοντίσκου

Ἡ θρησκεία τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀποτέλεσε ἀντικείμενο ὀξείας ἀντιπαραθέσεως μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία∙ ὁ ἐκπρόσωπός του γιὰ τὰ θρησκευτικὰ θέματα εἶπε ὅτι εἶναι ἄθεος, ἀλλὰ ὅτι εἶναι καλύτερος ἀπ’ τοὺς ἄλλους, τοὺς «ὑποκριτὲς γραμματεῖς καὶ φαρισαίους» -οὔτε τὴν φράση τοῦ Ἰησοῦ δὲν γνώριζε καλά, «οὐαὶ ἡμῖν γραμματεῖς καὶ φαρισαῖοι ὑποκριταί», εἶναι- καὶ κατηγόρησε τὴν μνημονιακὴ πολιτική. Ἡ ΝΔ καλῶς ζήτησε νὰ γνωρίζει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἐὰν εἶναι ἄθεος, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἀλλὰ ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀπάντησε γιὰ χειροβομβίδες… Οἱ Ἕλληνες εἴμαστε θρησκευόμενοι ὡς ὀρθόδοξοι, ἀλλὰ διατηροῦμε τὶς ἰσότιμες σχέσεις μὲ τὸν θεό μας, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας∙ οἱ ἰσότιμες σχέσεις προϋποθέτουν ἀνεξαρτησία ἐπιλογῆς, ἄγνωστη στὴν ἀριστερὴ ἰδεολογία.