Κεντρικὴ Ἀφρική, ἀναταραχὴ

Ἡ ἀναταραχὴ στὴν Κεντρικὴ Ἀφρικὴ συνεχίζεται, μὲ τὶς συγκρούσεις Χριστιανῶν καὶ Μουσουλμάνων∙ μετὰ τὸ Μαλὶ ἐπεκτάθηκε στὴν Δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς, μὲ χιλιάδες νεκροὺς καὶ πάνω ἀπὸ ἕνα ἑκατομμύριο πρόσφυγες. Ἡ Γαλλία ἔχει στείλει ἐκστρατευτικὸ σῶμα, γιὰ τὴν διατήρηση τῆς τάξεως στὴν πρωτεύουσα Μπαγκουὶ καὶ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀεροδρομίου, ἐνῶ ἐκτελοῦν καὶ περιπολίες στὴν πόλη∙ ἤδη καὶ ἄλλες χῶρες τῆς Ἀφρικῆς ἔχουν ἀποστείλει στρατιωτικὲς δυνάμεις, ἐνῶ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀποφάσισε, ὅπως συνδράμει μὲ 500 ἄνδρες∙ μάλιστα ἡ Ἀθήνα ἔχει προτείνει, ὅπως τὸ στρατηγεῖο Ἀεροπορίας τῆς Λάρισας ἐπιλεγεῖ ὡς ἕδρα τῶν ἐπιχειρήσεων. Στὴν Δημοκρατία τῆς Κεντρικῆς Ἀφρικῆς Μουσουλμάνος ἀρχηγὸς κατέλαβε τὴν ἐξουσία, μὲ προγρκὸμ κατὰ τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ τὴν περασμένη ἑβδομάδα παραιτήθηκε κι χθὲς ἐξελέγη νέος πρόεδρος ἡ δήμαρχος τῆς πρωτευούσης ἡ ὁποία καὶ ἀνέλαβε τὴν ἐξουσία∙ τὸ Συμβούλιο Ἀσφαλείας ἔχει ἐγκρίνει τὴν ἀποστολὴ τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεων.