Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἀποφάσεων γιὰ τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ σὲ Εὐρωζώνη καὶ Ἀμερική∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε, στὰ 1,3553 δολλάρια καὶ 140,9660 γιὲν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 106,25, ἀλλὰ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1254,75. Ἡ διστακτὀτης στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες γιὰ τὴν ἐξαγγελία τῆς οἰκονομικῆς τους πολιτικῆς καὶ περισσότερο οἱ καθυστερήσεις τῆς προέδρου τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου γιὰ τὸ θέμα τῆς ρευστότητος προκαλοῦν ἀνησυχίες στοὺς ἐπενδυτές∙ ἀντιστοίχως καὶ ἡ ἀναμονὴ γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη διατηρεῖ σὲ παρόμοια ψυχολογία καὶ τοὺς Εὐρωπαίους συναδέλφους τους. Ἡ ἀνακοίνωση τῆς Deutschebank ὅτι σημείωσε ζημίες ἑνὸς δις εὐρὼ προκάλεσε ἐπιδείνωση στὴν στάση τῶν ἐπενδυτῶν, ἐνῶ ἡ συμφωνία τῆς γαλλικῆς κυβερνήσεως μὲ τὴν κινεζικὴ αὐτοκινηγτοβιομηχανία Dengfong, γιὰ μεταβίβαση τοῦ ποσοστοῦ της στὴν Peugeot Citroen (PSA) φέρει εὐφορία στὴν ἀγορά∙ οἱ Γάλλοι ἐλπίζουν ὅτι, θὰ δώσει ζωὴ στὴν αὐτοκινοτοβιομηχανία τους.