Συρία, πρόσκληση καὶ Ἰρὰν

Τὴν πρόσκληση καὶ στὸ Ἰράν, γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴ διεθνῆ διάσκεψη γιὰ τὴν Συρία, ἐπιλέγει ὁ Μπὰν Κιμοὺν ὡς συμβολὴ στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος∙ στὴν πρότασή του ἀντιδρᾶ ἡ μεγαλύτερη ὀργάνωση τῶν ἀνταρτῶν, ἐνῶ ἔχουν ἐπιφυλάξεις οἱ Ἀμερικανοί, ἀλλὰ τὴν ὑποστηρίζουν οἱ Εὐρωπαῖοι, ἡ Ρωσία καὶ ἡ Κίνα. Ὁ Γενικὸς Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ ὑποστηρίζει, ὅτι ἡ Τεχεράνη, μὲ τὴν συμμετοχή της, ἐγκαταλείπει τὴν ἀπομόνωση καὶ συμβάλλει στὴν ἐπίλυση καὶ τῶν ἄλλων προβλημάτων τῆς Μέσης Ἀνατολῆς∙ οἱ Ἄραβες ὅμως φοβοῦνται τὴν παρέμβαση τοῦ Ἰράν, διότι αὐτὸ σημαίνει ἀνατροπὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν περιοχή. Πάντως ἡ ἰρανικὴ κυβέρνηση ἀνακοίνωσε ὅτι μειώνει κατὰ 20% τὸν ἐμπλουτισμὸ τοῦ οὐρανίου της, ποὺ ἦταν ἕνας ἀπ’ τοὺς ὅρους τῆς περυσινῆς διεθνοῦς συμφωνίας.