Ἐρντογάν, ψυχρὴ ὑποδοχὴ στὶς Βρυξέλλες

Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς ἔτυχε ψυχρότατης ὑποδοχῆς στὶς Βρυξέλλες, ὅπου πῆγε μὲ σκοπὸ τὸ ἀντιστάθμισμα τῶν προβλημάτων στὸ ἐσωτερικὸ τῆς χώρας του∙ ὁ Χέρμαν φὸν Ρουπάι καὶ ὁ Μανουὲλ Μπαρόζο τοῦ ἔθεσαν δύο θέματα, πρὶν ἀρχίσουν καὶ πάλι οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις: πρῶτον, τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, στὰ πλαίσια τῶν ἀποφάσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν καὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου, καὶ δεύτερον, τὸν σεβασμὸ τοῦ κράτους δικαίου στὴν Τουρκία, ἀπέναντι στὶς παρεμβάσεις τῆς κυβερνήσεως στὴ δικαιοσύνη καὶ στὴν Ἀστυνομία. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν δὲν πρόβαλε καμμία ἀντίρρηση, ὅπως συνήθιζε παλαιότερα μὲ τὸ ὑπεροπτικό του ὕφος∙ ἀντίθετα συμφώνησε μὲ τοὺς Εὐρωπαίους ἡγέτες. Φυσικὰ ἀπομένει ἡ τήρηση τῶν ὑποσχέσεών του, κάτι ὄχι καὶ πολὺ εὔκολο, καὶ οἱ ἀντιδράσεις στὴν χώρα του…