Εἰσπράξεις ἀπὸ σκάνδαλα

Ὁ νόμος γιὰ τὴν ταχεῖα εἴσπραξη τῶν δημευθέντων περιουσιακῶν στοιχείων, ὅσων ἔχουν καταδικασθεῖ γιὰ κατάχρηση δημοσίου χρήματος, εἶναι ἕτοιμος καὶ κατατίθεται λίαν συντόμως στὴ Βουλή∙ προβλέπεται ἡ εἴσπραξη ὀκτακοσίων ἑκατομμυρίων εὐρὼ ἀπὸ ὅσα ἔχουν δεσμευθεῖ ἤδη –Λαυρεντιάδης, 200, Energa, γιὰ φωτοβολταϊκά, 240, καὶ πάνω ἀπὸ 300 στὰ ἐξοπλιστικά, μέχρι αὐτὴν τὴν στιγμή, χωριστὰ τὰ ἄλλα σκάνδαλα-, γεγονὸς ποὺ θὰ προσφέρει ἀνάσα στὸν προϋπολογισμό, καθὼς εἶναι περισσότερα ἀπ’ τὀ πρωτογενὲς πλεόνασμα. Ἀπ’ τὴν ἄλλη, ἐγκρίθηκε ἀπ’ τὸ ΤΑΙΠΕΔ τὸ σχέδιο γιὰ τὴν πώληση τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ προβλέπεται ἡ διενέργεια τοῦ διαγωνισμοῦ τὸ πρῶτο τρίμηνο∙ στὴν ψηφιακὴ τεχνολογία οἱ δῆμοι ἔχουν κληθεῖ παρουσιάσαι τὰ 3000 σημεῖα γιὰ τὴν παροχὴ δωρεὰν εὐρυζωνικῶν συνδέσεων σὲ ὁλόκληρη τὴν χώρα, ὅπως ἔχει ὑποσχεθεῖ ὁ πρωθυπουργός. Ἡ λειτουργία τους, ἐντὸς τοῦ προσεχοῦς διμήνου, προβλέπεται ὅτι θὰ ἀποτελέσει ἐφαλτήριο γιὰ τοὺς κλάδους τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας.