Σαμαρᾶς, «σάπιο σύστημα»

Τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξη τῆς τρομοκρατίας ἐπανέλαβε ὁ πρωθυπουργός, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ, κατὰ τὴν ὁμιλία του στὸ Ἑλληνογερμανικὸ Ἐπιμελητήριο∙ ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ὑπογράμμισε: «Δὲν μᾶς σταματᾶ τίποτα, δὲν μᾶς σταματοῦν οἱ ἀκραῖοι, δὲν μᾶς σταματοῦν οὔτε οἱ ἀπειλὲς τῶν τρομοκρατῶν ποὺ ἡ ἀστυνομία τοὺς συλλαμβάνει, ἡ δικαιοσύνη τοὺς δικάζει καὶ ἕνα σαθρὸ σύστημα τοὺς ἀφήνει ελεύθερους»∙ ἡ ἀναφορὰ εἶναι σαφής, στὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις κάποιων στὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ στοὺς παρακρατικοὺς μηχανισμοὺς τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου. Εἶναι ὅσοι κράτησαν ζωντανὲς τὶς διασυνδέσεις αὐτὲς καὶ διοργάνωναν τὶς ἀποδράσεις ἀπ’ τὶς φυλακές, τὴν τακτικὴ ἐπικοινωνία τῶν κρατουμένων τρομοκρατῶν στὶς διαφορετικὲς πτέρυγες, ἔδιναν τὶς ἄδειες…