Ἀναμενόμενη ἐμφάνιση Ξηροῦ

Ἡ ἐμφάνιση τοῦ Χριστόδουλου Ξηροῦ ἦταν ἀναμενόμενη, μετὰ τὴν συστηματικὴ προετοιμασία τῆς ἀποδράσεώς του ἀπ’ τοὺς τρομοκράτες τῶν ἄλλων ὀργανώσεων∙ οἱ ἀπόψεις του γνωστὲς καὶ ἀπαρχαιωμένες, μὲ τὴν ἰδεολογία τῆς ἀριστερᾶς, ξεπερασμένης πλέον στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορικῆς. Ἔγινε φανερὸ αὐτὸ στὴ χώρα μας, ὅτι πέρα ἀπὸ κάποια παιδιά, μὲ ψυχολογικὰ προβλήματα ἀπ’ τοὺς χωρισμένους γονεῖς τους, ἡ νεολαία δὲν τοὺς ἀκολουθεῖ, ὅπως φάνηκε ἀπ’ τὰ Δεκεμβριανά, μὲ τοὺς μισθοφόρους Κοσσοβάρους καὶ χωρὶς συνέχεια∙ οὔτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν μπόρεσε νὰ ἐμπνεύσει τὴν νεολαία, παρὰ τὴν ὑποβοήθησή τους μὲ κάθε τρόπο. Ἡ Ἀστυνομία ὅμως ἐντόπισε τὸν ὑπολογιστή, ἀπὸ ὅπου ἔστειλαν τὸ μήνυμα στὴν ἱστοσελίδα∙ στὸ Γουδὶ βρίσκεται καὶ διερευνᾶται.