Ἑνιαία τραπεζικὴ ἀγορὰ

Τὴν ἄμεση προώθηση τῆς ἑνιαίας τραπεζικῆς ἀγορᾶς ἐπιδιώκει τὸ Βερολίνο, γιὰ τὴν πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἄσκηση τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ ὁ Βόλφγκανγκ Σώυμπλε ἔχει ἀρχίσει τὶς συνομιλίες μὲ τὶς μεγάλες τράπεζες, γιὰ τὴν προσαρμογή τους στοὺς κοινοτικοὺς κανονισμούς, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ βρίσκεται στὴν τελευταία φάση τῆς ἐπεξεργασίας τους καὶ ἡ ἑλληνικὴ προεδρία κάνει κάθε τι δυνατὸ γιὰ τὴν ὁλοκλήρωσή τους μέσα στὸ πρῶτο ἑξάμηνο. Τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς Εὐρωζώνης εἶναι ἡ ἀνάκαμψη τῆς γαλλικῆς οἰκονομίας καὶ ἡ προώθηση τῶν μεταρρυθμίσεων, ὅπως τὶς ὑποσχέθηκε ὁ Γάλλος πρόεδρος στὴν τελευταία συνέντευξή του∙ στὴ Γαλλία αὐτὰ δὲν γίνονται αὐτομάτως, διότι εἶναι πολὺ δύσκαμπτη ἡ κοινωνία της καὶ ἰσχυρὰ τὰ συνδικαλιστικὰ συμφέροντα. Ἔτσι ἡ ἀνάκαμψη θὰ ὑποβοηθηθεῖ περισσότερο ἀπ’ τοὺς ἑταίρους της∙ οἱ νότιες χῶρες ἔπαψαν πλέον νὰ εἶναι ὁ ἀδύναμος κρίκος κι ἐμφανίζουν σημαντικὴ ἀνάκαμψη, μὲ τὴν ἀξιοποίηση τῶν δυναμικῶν κλάδων της.