Ἅλμα παγκοσμίου τουρισμοῦ

Ὁ παγκόσμιος τουρισμὸς ἔχει κάνει ἅλμα, στὸ 1087 ἑκατομμύρια τουρίστες πέρυσι∙ ἀπὸ αὐτούς, τὰ 563 ἐπισκέφθηκαν τὴν Εὐρώπη καὶ τὰ 248 τὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία, τοὺς προσφιλέστερους προορισμοὺς τῶν ἐπισκεπτῶν. Συνολικὰ ὁ τουρισμὸς αὐξήθηκε κατὰ 5%, ἀλλὰ κατὰ 7% ἦταν στὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία καὶ κατὰ 4,5% στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Οἱ προοπτικές, σύμφωνα μὲ τὸν Παγκόσμιο Ὀργανισμὸ Τουρισμοῦ, εἶναι αἰσιόδοξες καὶ γιὰ τὸ τρέχον ἔτος, ἂν καὶ μεγαλύτερο εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον πρὸς Ἀσία, ἐνῶ κερδίζουν ἔδαφος, Ἀφρική, Μέση Ἀνατολή, κυρίως ἐμιρᾶτα, καὶ Ἀμερική∙ οἱ τουρίστες προσελκύονται ἀπ’ τὶς ὀμορφιὲς τῶν τόπων, θάλασσες, βουνά, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν ἱστορία τους καὶ τὰ ἀρχαιολογικά τους μνημεῖα. Ἀπὸ πλευρᾶς προελεύσεως οἱ Κινέζοι εἶναι πρῶτοι στὸν κόσμο, μὲ πάνω ἀπὸ ἑκατὸ ἑκατομμύρια πέρυσι κι ἀκολουθοῦν Ἀμερικανοὶ καὶ Γερμανοί, μὲ Ρώσους, Γάλλους καὶ Βρεταννοὺς ἀκολουθεῖν∙ οἱ Κινέζοι εἶναι πρῶτοι καὶ στὴν κατὰ κεφαλὴ δαπάνη.