Κίεβο, βίαιες συγκρούσεις

Οἱ συγκρούσεις στὸ κέντρο τοῦ Κιέβου, ἀνάμεσα στοὺς διαδηλωτὲς καὶ στὴν Ἀστυνομία, ἐπὶ δύο νύκτες ἦταν σκληρές∙ ἡ ἀντιπολίτευση κατέβασε τοὺς ὀπαδούς της στὸ δρόμο, σὲ ἀπάντηση πρὸς τὸν ψηφισθέντα νόμο ἀπ’ τὴν κυβέρνηση, γιὰ περιορισμὸ τῶν διαδηλώσεων. Ἐπὶ τρεῖς μῆνες τώρα συνεχίζονται οἱ διαδηλώσεις στὴν οὐκρανικὴ πρωτεύουσα, μὲ κύριο αἴτημα τῆς ἀντιπολιτεύσεως τὴν παραίτηση τοῦ προέδρου τῆς χώρας καὶ τὴν προκήρυξη ἐκλογῶν∙ ἡ Οὐκρανία παραμένει διαιρημένη, μεταξὺ τῶν Καθολικῶν στὴν πλειοψηφία τους καὶ φιλοευρωπαϊστῶν τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν Ὀρθοδόξων καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν. Ὁ συμβιβασμὸς μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν φαίνεται σχεδὸν ἀδύνατος∙ πάντως ὁ Σεργκέι Λαβρὼφ κάλεσε τοὺς Δυτικούς, ὅπως ἀποφεύγουν τὴν ἀνάμιξή τους στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Οὐκρανίας. Θεωρεῖται αὐτὴ κίνηση εὐρύτερης πολιτικῆς σημασίας.