Συρία, ἀνάκληση γιὰ Ἰρὰν

Ὁ Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΟΗΕ ἀνακάλεσε τὴν πρόσκληση γιὰ συμμετοχὴ τοῦ Ἰρὰν στὴ διάσκεψη τῆς Γενεύης γιὰ τὴν Συριά, μετὰ ἀπὸ πιέσεις τῶν Ἀμερικανῶν, ἀλλὰ οἱ Ρῶσοι ἔξέφρασαν τὴν δυσαρέσκειά τους γιὰ αὐτό∙ ἡ διάσκεψη συνέρχεται μὲ τὴν συμμετοχὴ ἀντιπροσωπείας τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ μὲ πολλὰ θέματα ἀνοικτά. Ἡ ἐξεύρεση λύσεως ἀρχίζει ἀπ’ τὴν συμφωνία γιὰ τὴν μεταβατικὴ κυβέρνηση στὴν μαρτυρικὴ χώρα, μὲ δεκαπέντε ἑκατομμύρια κατοίκους της σὲ κατάσταση λιμοῦ καὶ τὴν ἀντιπολίτευση διαιρεμένη, ἐνῶ δυτικὰ πρακτορεῖα δημοσίευσαν στοιχεῖα γιὰ ἐπιχειρήσεις βασανιστηρίων ἀπ’ τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα∙ ὁ πόλεμος στὴν Συρία εἶναι ἀπ’ τοὺς χειρότερους στὴν ἱστορία, μὲ ἀκρότητες σὲ τεράστια ἔκταση ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές. Ἀναμένεται τὶς ἑπόμενες μέρες ἡ δημοσίευση παρομοίων στοιχείων καὶ γιὰ τοὺς ἀντάρτες.