Σύλληψη ὅλων Ταχυδρομικοῦ Ταμιευτηρίου

Μὲ τὴν σύλληψη στὸ Μάντσεστερ τοῦ ζεύγους τῶν φυγάδων ὁλοκληρώνεται ὁ κύκλος τῶν πρώτων ἐνταλμάτων συλλήψεως γιὰ τὸ Ταχυδρομικὸ Ταμιευτήριο∙ οἱ διωκτικὲς ἀρχὲς ἔκαναν ἀρκετὰ καλὰ τὴν δουλειά τους καὶ τοὺς ἐντόπισαν στὰ κρησφύγετά τους. Φυσικά, ἡ ἔκδοσή τους εἶναι ἄλλο θέμα καὶ θὰ ἐξαρτηθεῖ ἀπ’ τὴν συγκατάθεσή τους, τὴν ὁποία δὲν ἔχουν δώσει ἀκόμη∙ ὁ πρώην πρόεδρός του ἀπ’ τὴν Τουρκία μᾶλλον ἔρχεται γρηγορώτερα. Στὴν κυβέρνηση ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς θὰ μετρήσει πολὺ περισσότερο ἡ εἴσπραξη ἀπ’ τὸ δημόσιο τῶν ὑπεξαιρεθέντων, διότι θὰ καταλάβει ὁ καθένας ὅτι κάποια ποσὰ ἐπιστρέφονται∙ ὁ νέος νόμος ἑτοιμάζεται ἀπ’ τὸ ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης, ἀλλὰ ἡ ταχύτης μετράει στὴν πολιτικὴ δυναμική. Δείχνει, μὲ σαφῆ τρόπο, ὅτι τηρεῖ τὸν λόγο του ὁ πρωθυπουργός.