Ἐμπέδωση ἄλλης δυναμικῆς

Ἡ ἀντίδραση τῆς ἀγορᾶς, στὴν καταστροφολογία τῆς διαπλοκῆς καὶ τῶν κερδοσκοπικῶν κύκλων, δείχνει ὅτι ἡ δυναμικὴ ἀνόδου τῆς οἰκονομίας συνεχίζεται καὶ ἐνισχύεται∙ βαρόμετρο θεωρεῖται ἡ ἀνοδικὴ ἀντίδραση τοῦ Χρηματιστηρίου, παρὰ τὴν ἀρχικὴ πτώση του ἀπ’ τὸν βομβαρδισμὸ τῶν γνωστῶν κύκλων του γιὰ διάρκεια πολλῶν ἡμερῶν τοῦ δυσμενοῦς κλίματος. Τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ἐπιβεβαιώνεται γιὰ ἄνω τοῦ ἑνὸς δις εὐρώ, ἐνῶ οἱ πληροφορίες γιὰ τὶς συνέπειες ἀπ’ τὴν ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας γιὰ τοὺς ἐνστόλους εἶναι ὅλες διογκωμένες καὶ θυμίζουν τὶς κασσάνδρες τῶν τελευταίων ἐτῶν∙ ἡ ἠρεμία καὶ ἡ σύνεση χαρακτηρίζουν τὸν ἑλληνικὸ λαό, παρὰ τὴν δοκιμασία τῆς κρίσεως. Τὰ εὐμενῆ σχόλια τοῦ ἔγκυρου διεθνοῦς τύπου διαβάζονται ἀπ’ τοὺς ξένους ἐπενδυτὲς κι ὄχι ἡ καταστροφολογία τῶν ἐπιτηδείων τῶν ἀγγλοσαξωνικῶν κυκλωμάτων, τὴν ὁποία δείχνουν ἐμφανέστατα ὅτι ἔχουν βαρεθεῖ οἱ σοβαροὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες. Ὁριστικὰ ἔχει γυρίσει σελίδα ἡ χώρα μας.