Πάταξη σαθροῦ συστήματος

Ἡ διάβρωση τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ τὴν τριακονταετία, ἀπ’ τὸ παρακράτος καὶ τὶς διασυνδέσεις του μὲ τοὺς ποινικοὺς καὶ τὰ ναρκωτικά, ἦταν πλήρης∙ στὴν «Καθημερινή», ἐπὶ Ἑλένης Βλάχου, εἶχε ἀποδειχθεῖ αὐτό, χωρὶς οὐδεμία ἀμφισβήτηση. Τώρα ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν πλήρη ἐξάρθρωση τοῦ σαθροῦ αὐτοῦ συστήματος∙ ἔχει τὸ κράτος τὴν δύναμη τῆς ἐπιβολῆς του, ἀρκεῖ νὰ ὑπάρξει ἡ πολιτικὴ βούληση. Ἄλλωστε τὰ βέλη ρίπτονται καὶ ἐξ οἰκείων∙ ὁ ἔγκλειστος στὸν Κορυδαλλὸ κατηγόρησε τὸν ἀποδράσαντα, ὅτι εἶναι ὄργανο τῆς Ἀστυνομίας, κι ἔχει δίκαιο. Χωρὶς τὴν κάλυψη τῶν διασυνδέσεων τοῦ παρακράτους μὲ τὶς μυστικὲς ὑπηρεσίες, δὲν θὰ γινότα τίποτα∙ στὶς διασυνδέσεις βρίσκεται ἡ μήτρα ὅλων τῶν κακῶν.