Εὐρώπη, ἐπίσκεψη Ὀμπάμα

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος πρόκειται νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Εὐρώπη τὸν ἑπόμενο μῆνα καὶ νὰ ἔχει συνομιλίες μὲ τὴν ἡγεσία της∙ ἡ ἀρχὴ γίνεται ἀπ’ τὴν Ὁλλανδία, σὲ εὐρωαμερικανικὴ διάσκεψη κορυφῆς καὶ συνεχίζεται στὶς Βρευξέλλες, μὲ τὴν συνάντησή του μὲ τὴν προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ Μπάρκα Ὀμπάμα θὰ συναντηθεῖ μὲ τοὺς τρεῖς, Μανουὲλ Μπαρόζο, Χέρμαν Φονρουπάι καὶ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ἀλλὰ καὶ χωριστὰ μὲ τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό∙ τὰ πλεονακτήματα εἶναι αὐτὰ τῆς ἑλληνικῆς προεδρίας, ὁπότε θὰ συζητηθοῦν καὶ τὰ ἐθνικά μας θέματα, τὸ Κυπριακὸ καὶ τὸ Αἰγαῖο. Ἀκολουθεῖ ἐπίσκεψη τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου στὴ Ρώμη, ὅπου θὰ γίνει δεκτὸς ἀπ’ τὸν πάπα Φραγκίσκο καὶ θὰ συναντηθεῖ μὲ τὸν Ἐνρίκο Λέττα.