Δεσμοὶ Γαλλίας, Γερμανίας

Τὴν ἀνανέωση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, σὲ ὅλες του τὶς πτυχές, ἀποφάσισαν οἱ ὑπουργοὶ Ἐξωτερικῶν τῶν δύο χωρῶν, κατὰ τὴν προχθεσινὴ συνάντησή τους στὸ Παρίσι∙ οἱ Χὰνς Βάλτερ Σταϊνμάγιερ καὶ Λωρὰν Φαμπιοὺς συμφώνησαν στὰ οἰκονομικά, γιὰ τὴν ἀναπτυξιακὴ πολιτικὴ στὴν Εὐρωζώνη, στὰ διαρθρωτικά, γιὰ ἐπιτάχυνση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴ Γαλλία, ἀλλὰ καὶ στὴν ἐξωτερικὴ πολιτική, γιὰ κοινὴ ἐμφάνιση τῶν 18 στὰ διεθνῆ θέματα, ὅπως εἶναι στὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ στὴν Ἀφρική. Μετὰ τὴν καμπὴ στὴ γαλλικὴ κυβέρνηση, μὲ τὶς γνωστὲς ἀδυναμίες της, δίδεται πλέον ἔμφαση στὴν εὐρωπαϊκή της διάσταση, γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας καὶ τὴν ἐνίσχυση τοῦ γοήτρου της στὸ ἐξωτερικό∙ ἀναγνωρίζεται ἀπὸ ὅλες τὶς πλευρὲς στὸ Παρίσι, ὅτι ἡ πολιτικὴ ἕνωση τῆς Εὐρώπης ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ διέξοδο τῆς χώρας. «Οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ», ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς ἐθνικὰ εὐαίσθητους Γάλλους∙ ἀλλάζουν πλέον τὴν στάση τους.