Ἀναμέτρηση στὴν Τουρκία

Ἡ ἀναμέτρηση στὴν Τουρκία καλὰ κρατεῖ, καθὼς ὁ αὐτοεξόριστος στὴν Ἀμερικὴ ἰμάμης ἐξαπέλυσε νέα ἐπίθεση κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, γιὰ τὰ αὐταρχικὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει στὴν Ἀστυνομία καὶ στὴ δικαιοσύνη∙ ὁ ἄλλοτε στενὸς σύμμαχος τοῦ Ταχὶπ Ἐρντογὰν φέρεται ὡς ὁ ἐμπνευστὴς τῶν διαδηλώσεων στὴν χώρα καὶ τῆς ἐκκαθαρίσεως τῶν σκανδάλων μέσα στὴν κυβέρνηση. Ὁ Φετουλὰχ Γκιουλὲν διαθέτει ἰσχυρὴ ἐπιρροὴ στὸν κρατικὸ μηχανισμό, ἀλλὰ καὶ στὸν ἐπιχειρηματικὸ κόσμο, ποὺ ἔχει δώσει τὴν οἰκονομικὴ ἀνάπτυξη στὴν Τουρκία τὴν τελευταία δεκαετία∙ τὸν τελευταῖο χρόνο στρέφει τὴν πολεμική του κατὰ τοῦ πρωθυπουργοῦ, μὲ τὰ γνωστὰ ἀποτελέσματα. Τὸ πρόβλημα στὴν κυβέρνηση γίνεται πιὸ σοβαρὸ πλέον, διότι καὶ οἱ πρόεδροι τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς ζήτησαν ἀπ’ τὸν Ταχὶπ Ἐρντογάν, ὅπως σεβασθεῖ τὸ κράτος δικαίου, διαφορετικὰ δὲν προχωροῦν οἱ ἐνταξιακὲς διαπραγματεύσεις∙ πρόσθεσαν δὲ καὶ τὴν ἐπίδειξη καλῆς θελήσεως γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ.