Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς συνεχίζεται ἡ ἐπιφυλακτικότης στὴν Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη, ὡς πρὸς τὴν ἔναρξη ἐφαρμογῆς τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,3574 δολλάρια, ἀλλὰ παράμεινε σταθερὸ στὰ 141,6140 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1239,50 καὶ τὸ πετρέλαιο, 107,43. Ἐξαίρεση ἀποτέλεσε ἡ Σαγγάη, μὲ ἄνοδο πάνω ἀπὸ δύο μονάδες, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τῆς ρευστότητος στὴν ἀγορά, μὲ πιστώσεις στὶς ἐμπορικὲς τράπεζες, ἀπ’ τὴν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Κίνας∙ ἡ μεγάλη χώρα δείχνει ὅτι εἰσέρχεται σὲ φάση ἐπιταχύνσεως τῶν ρυθμῶν ἀναπτύξεώς της, καθὼς ἔχει προχωρήσει ἀρκετὰ τὶς μεταρρυθμίσεις, γιὰ τὴν ἀνταπόκρισή της στὴν ψηφιακὴ ἐποχή. Τὸ κύριο πρόβλημα παραμένει ἡ ἀποκατάσταση τοῦ κλίματος, καθὼς τὸ νέφος τῆς αἰθαλομίχλης σκεπάζει τὶς μεγάλες πόλεις, ὅταν δὲν φυσοῦν οἱ ἰσχυροὶ ἄνεμοι ἀπ’ τὴν Μογγολία καὶ τὴν Σιβηρία∙ τὰ μέτρα μειώσεως τῶν ἐκπομπῶν ρύπων ἐφαρμόζονται, ἀλλὰ μὲ ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομία.