Οὐκρανία, πρῶτοι νεκροὶ

Οἱ δύο πρῶτοι νεκροὶ στὸ Κίεβο, κατὰ τὴν καταστροφὴ τῶν ὁδοφραγμάτων στὴν πλατεῖα Ἀνεξαρτησίας ἀπ’ τὶς ἀστυνομικὲς δυνάμεις, προκάλεσαν ἐκρηκτικὴ κατάσταση, ἐνῶ ἔγινε συνάντηση τοῦ προέδρου μὲ τρεῖς ἀντιπολιτευόμενους ἡγέτες∙ οἱ διαδηλωτὲς ἀμύνθηκαν στὰ ὁδοφράγματα, ἀλλὰ τελικὰ ὑποχώρησαν, ἐνῶ οἱ θάνατοι προέρχεται ἀπὸ πυρὰ ἐλευθέρων σκοπευτῶν. Ἡ κατάσταση παραμένει ἔκρυθμη, μὲ συνέχιση τῶν συγκρούσεων, ἀλλὰ ἀναμένεται ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου, κατὰ τὴν κηδεία τῶν θυμάτων∙ οἱ δυτικὲς κυβερνήσεις ἐπέκριναν τὴν κυβέρνηση γιὰ τὶς συγκρούσεις καὶ ζήτησαν τὴν ἐπίδειξη αὐτοσυγκρατήσεως. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀποκλιμάκωση τῆς κρίσεως, διότι ἡ χώρα κινδυνεύει νὰ κατρακυλίσει στὸ χάος, λόγῳ τῶν σοβαρῶν διαφορῶν∙ ἡ τρίμηνη περίοδος ἀναταραχῆς ἔχει ἀπομακρύνει περισσότερο τοὺς Καθολικοὺς τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν ἀπ’ τοὺς ρωσικῆς καταγωγῆς Ὀρθοδόξους τῶν ἀνατολικῶν.