Κατάρρευση τῆς προπαγάνδας

Ἡ προπαγάνδα τῆς καταστροφολογίας ἀδυνατεῖ, στὰ πολιτικὰ καὶ στὰ οἰκονομικά, ἐλέγξαι τὴν κατάρρευσή της∙ προέβλεπαν τὴν πτώση τῆς κυβερνήσεως, ἢ τὸ καλύτερο γι’ αὐτοὺς δεύτερη θέση τῆς Νέας Δημοκρατίας στὶς εὐρωεκλογές, ἀλλὰ ἀνακρούουν πρύμναν ἐπιτροχάδην. Ἡ κοινοβουλευτικὴ πλειοψηφία εἶναι δεδομένη, ὄχι μόνο ἀπ’ τοὺς βουλευτὲς τῶν δύο κομμάτων, ἀλλὰ κι ἀπ’ τοὺς περισσότερους τῶν ἄλλων κομμάτων καὶ τῶν ἀνεξαρτήτων, διότι ὅλοι τους γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ἐκλεγοῦν πάλι∙ ἀπ’ τὶς κομματικὲς τυμπακοκρουσίες προτιμοῦν τὴν βουλευτικὴ ἕδρα κι ὅσο πάει… Στὰ οἰκονομικά, ἡ ἀτλαντικὴ καὶ ἐπιχώριος διαπλοκή, μαζὶ μὲ τὶς καταβολάδες της στὴν κεφαλαιαγορά, ἀπογοητεύεται γι’ ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν τριετία∙ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία βρῆκε τὸν ῥυθμό της καὶ ἀνακάμπτει, μὲ ἀτμομηχανὴ τοὺς δυναμικούς της κλάδους καὶ προεκτάσεις στοὺς μικρομεσαίους. Οἱ δαπάνες γιὰ τοὺς ἐνστόλους θὰ καλυφθοῦν ἀπ’ τὰ πλεονάσματα τοῦ τρέχοντος προϋπολογισμοῦ, μεγαλύτερα ἀπὸ ἐκεῖνα τοῦ περυσινοῦ.