Ἀλλάγες στὶς προφυλακίσεις

Τὴν ἀλλαγὴ τῶν διατάξεων τῆς προφυλακίσεως τῶν κατηγορουμένων ἑτοιμάζει ὁ ὑπουργὸς Δικαιοσύνης, ὥστε νὰ εἶναι εὐκολώτερη ἡ κράτηση τῶν ἐγκληματιῶν, κυρίως τῶν τρομοκρατῶν καὶ τῶν ἐμπόρων ναρκωτικῶν∙ στὴν πράξη θὰ ἐπανέλθει σὲ ἰσχὺ τὸ παλαιὸ σύστημα, τὸ πρὸ τῶν ἀλλαγῶν τοῦ 2010, ἐπὶ σοσιαλισμοῦ, ὅταν καταργήθηκαν οἱ αὐστηροὶ ὅροι ποὺ ἴσχυαν μέχρι τότε. Πάντως ἦταν ἡ περίοδος, ποὺ ἔγιναν οἱ μυστικὲς διαβουλεύσεις μὲ τοὺς κερδοσκόπους, μὲ τοὺς δείπνους τοῦ Πεντελικοῦ, παραποιήθηκαν τὰ δημοσιονομικὰ στοιχεῖα, ἐπιβλήθηκε τὸ Μνημόνιο καὶ δόθηκαν εὐχερῶς δάνεια πρὸς τοὺς φίλους τῆς οἰκογενείας∙ οἱ ἀνώτατοι δικαστικοὶ κύκλοι δὲν τὰ θεωροῦν καθόλου τυχαία ὅλα αὐτά. Κάποιος κοινὸς παρανομαστὴς τὰ συνδέει σὲ ὅλους τους τὶς ἐκφράσεις.