Κίνα, ἀπεδέσμευση ἐμπορίου

Στὴν καθιέρωση ἄλλων δώδεκα ζωνῶν ἐλευθέρων ἀνταλλαγῶν προχωράει ἠ Κίνα, μετὰ τὴν μεγάλη ἐπιτυχία τῆς πρώτης στὴν περιοχὴ τῆς Σαγκάης∙ ἡ ζώνη καθιερώθηκε πρὸ διετίας, μὲ τὴν θέσπιση μιᾶς περιοχῆς ἑξακοσίων στρεμμάτων στὴν ὁποία ἐπιτρέπεται ἡ ἐγκατάσταση ἐπιχειρήσεων μὲ εἰδικοὺς ὅρους καὶ πολὺ χαμηλὴ φορολογία. Ἡ ζώνη προσείλκυσε πολλὲς ἐπενδύσεις, ὥστε δὲν ἐπαρκεῖ γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῆς ζητήσεως∙ ἔτσι θεσπίζεται ἡ δεύτερη στὸ Τσιεντσίν, ἐπινείου τοῦ Πεκίνου, λίαν συντόμως καὶ προωθοῦνται οἱ διατάξεις γιὰ τὶς ὑπόλοιπες ἕνδεκα περιοχές, σὲ διάφορες πόλεις τῆς μεγάλης χώρας. Ἡ ψηφιακὴ ἐποχὴ φέρει καὶ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἐμπορίου, μαζὶ μὲ τὴν ἀπεριόριστη δυνατότητα ἐπικοινωνιῶν∙ σπᾶνε πλέον οἱ συντεχνίες καὶ τὰ ὀργανωμένα συμφερόντα.