Γαλλία, προβολὴ Σαρκοζὺ

Σὲ ἀλλαγὴ πολιτικοῦ σκηνικοῦ ὁδηγεῖται ἡ Γαλλία, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς ἀδυναμίας τοῦ προέδρου της δώσειν λύσεις στὰ προβλήματά της∙ οἱ ἐρωτικὲς περιπέτειες τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ θὰ προσέφεραν δύναμη στὴν κυβέρνησή του, ἐὰν συνοδευόταν ἀπὸ οὐσιαστικὸ ἔργο γιὰ τὴν ἔξοδο ἀπ’ τὴν κρίση. Ἤδη ὁ Νικολὰ Σαρκοζὺ προβάλλει τὴν ὑποψηφιότητά του γιὰ τὶς ἐκλογὲς τοῦ 2017, μὲ τὴν ὑποστήριξη ἀκόμη καὶ τῆς συζύγου τοῦ πρώην προέδρου Ζάκ Σιράκ∙ οἱ προεδρικὲς ἐκλογὲς προβλέπονται σὲ τρία χρόνια, ἀλλὰ ἡ προβολὴ τῶν ὑποψηφίων ἐπιτείνει τὴν ἀδυναμία τῆς κυβερνήσεως καὶ τὴν ἀποδιοργάνωση τοῦ προεδρικοῦ στρατοπέδου. Ὁ πρόεδρος, στὴν τελευταία συνέντευξή του, προδιέγραψε τὶς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις κι ἔδειξε πρόθυμος γιὰ τὴν προώθησή τους, ἀλλὰ τὴν ἑπομένη ἡ κυβέρνηση ἐπανῆλθε στὴν καθημερινὴ ἀδράνειά της∙ μοναδικὸ βῆμα θεωρεῖται ἡ ἐπαναδραστηριοποίηση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος, μετὰ τὴν συνάντηση τῶν δύο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν στὸ Παρίσι.