Νταβός, κυριαρχία Ἀσιατῶν

Τὸ ἐτήσιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς τῆς Ἑλβετίας ἄρχισε μὲ τὴν συμμετοχὴ χιλιάδων συνέδρων, ἀλλὰ τὴν παράσταση ἀπὸ πολιτικῆς πλευρᾶς κερδίζουν οἱ Ἀσιάτες∙ οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες ἀπέφυγαν τὴν ἐμφάνισή τους, μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ Βρεταννοῦ πρωθυπουργοῦ, ὅπως καὶ οἱ Ρῶσοι καὶ Ἀμερικανοί. Τὸ φόρουμ δὲν ἔχει πλέον τὴν παλαιά του αἴγλη, καθὼς καὶ οἱ Κινέζοι καὶ ἄλλοι ἀναδυόμενοι περιόρισαν τὴν ἀποστολή τους σὲ μεγάλους ἐπιχειρηματίες∙ τὸ Νταβός, ἐλεγχόμενο ἀπ’ τὰ μεγάλα ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κεφάλαια, δὲν εἶναι πλέον ἡ Μέκκα τοῦ οἰκονομικοῦ γίγνεσθαι. Ἔχει ταυτισθεῖ μὲ τὴν ἰδέα τῆς ἀμερικανικῆς κοσμοκρατορίας, ὥστε δύσκολα προσαρμόζεται στὶς ἀπαιτήσεις τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς καὶ στὴν ἀνάδειξη νέων δυνάμεων στὴν ἔρευνα καὶ στὴν καινοτομία∙ ἔχουν χάσει ἀπὸ καιρὸ τὴν πρωτοκαθεδρία τους οἱ Ἀμερικανοί.