Οὐκρανία, ἔναρξη διαλόγου

Ἡ κυβέρνηση τῆς Οὐκρανίας καὶ ἡ ἀντιπολίτευση ἄρχισαν διάλογο μεταξύ τους γιὰ τὴν ἐκτόνωση τῆς καταστάσεως, μετὰ τὶς αἱματηρὲς συγκρούσεις στὸ Κίεβο, μὲ τουλάχιστον τρεῖς νεκρούς∙ ἡ κατάσταση παραμένει τεταμένη, ἀλλὰ δὲν ἔγιναν νέες διαδηλώσεις καὶ βρίσκονται στὶς θέσεις τους οἱ διαδηλωτὲς καὶ οἱ ἀστυνομικὲς δυνάμεις. Οἱ τρίτοι ἀπέφυγαν τὶς παρεμβάσεις τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ζήτησαν ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως τὴν ἔναρξη διαλόγου, διότι διαφορετικὰ ἡ χώρα ὁδηγεῖται σὲ ἐμφύλιο πόλεμο, μὲ τὶς ἀγεφύρωτες διαφορὲς τῶν δυτικῶν ἐπαρχιῶν, μὲ τοὺς Καθολικοὺς τὸ θρήσκευμα, καὶ τοὺς Ὀρθόδοξους καὶ ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν∙ οἱ συναντήσεις τῶν ἡγετῶν συνεχίζονται, μὲ κύριο αἴτημα τὴν διεξαγωγὴ βουλευτικῶν ἐκλογῶν, ὥστε νὰ ἀναδειχθεῖ νέα Βουλή, ποὺ θὰ ἀναλάβει τὴν εὐθύνη συμφιλιώσεως τοῦ πληθυσμοῦ.