Ἐπιπτώσεις τῶν σκανδάλων

Οἱ διοκαστικὲς ἔρευνες τῶν σκανδάλων ὁδηγοῦν πλέον σὲ κορυφαῖα πολιτικὰ πρόσωπα τῆς τριακονταετίας καὶ τῆς διαπλοκῆς∙ οἱ πληροφορίες ποὺ κυκλοφοροῦν εἶναι πολὺ περισσότερες ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν πρώτων ἡμερῶν τῶν ἀποκαλύψεων γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά∙ οἱ ἐπιπτώσεις βαρύνουν πλέον τὸ βαθὺ ΠΑΣΟΚ, ἀφοῦ τὸ ἐναπομεῖναν ἔχει πληρώσει ἤδη τὴν νύφη… Στὰ ἐξοπλιστικά, στὸ Ταμιευτήριο, στὰ ἄλλα, ἡ ἀνάμιξη τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ τῶν δημοσιογραφιζόντων ἔρχεται στὸ φῶς μὲ τὸ ἄνοιγμα τῶν λογαριασμῶν∙ ἡ Κουμουνδούρου γνωρίζει τὶς διαστάσεις τῶν ῥοῶν τοῦ δημοσίου χρήματος καὶ χαμηλώνει ἐξαιρετικὰ τοὺς τόνους ἢ ἀποδέχεται πλέον σιγὴν ἰχθύος, ἐνῶ ἡ ὑστερικὴ ἔχει ἐξαφανισθεῖ, «ἁμαρτίες γονέων…» Τὴν ἔκταση τῶν καταθέσεων οὔτε οἱ ἀνακριτὲς μποροῦν νὰ ἐκτιμήσουν, διότι τὰ ποσὰ εἶναι μυθώδη∙ πέραν τῶν πολιτικῶν προσώπων οἱ συνδικαλιστὲς κάθε κλάδου ἀκολουθοῦν ἢ ἀνταγωνίζονται τοὺς διαπλεκομένους. Ἡ ῥοή τους τὶς ἑπόμενες μέρες προβλέπεται καταρρακτώδης καὶ προκαλεῖ τὴν πυρρετώδη ταραχή.