Ἀποκάλυψη τῶν διασυνδέσεων

Στὴν ἀποκάλυψη τῶν ὑπογείων διασυνδέσεων στὴν Ἐπιτροπὴ μὲ τὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα ὁδήγησε ἡ προχθεσινὴ δήλωση τοῦ Ὄλι Ρὲν στὸ Νταβός, γιὰ ὁλοκλήρωση τῶν διαπραγματεύσεων μὲ τὴν Ἑλλάδα τὸ Καλοκαῖρι∙ ἀμέσως μετὰ παρενέβη καὶ τὸν διόρθωσε ὁ Βολφαγκὰνγκ Σώυμπλε καὶ τὴν ἑπομένη ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ Φιλανδὸς Ἐπίτροπος τηροῦσε ἕως τώρα χαμηλὸ τόνο κι εἶχε ἀποφύγει τὴν ἀναγνώριση τῆς προόδου τῆς χώρας μας, ἀλλὰ καὶ δὲν ἐπισκέφθηκε ποτὲ τὴν Ἀθήνα τὴν τελευταία διετία∙ ἐπὶ πλέον προϊσταται τῆς Εὐρωστατιστικῆς κι ἑπομένως εἶχε ἀνεχθεῖ τὴν χάλκευση τῶν δημοσιονομικῶν μας στοιχείων πρὸ τετραετίας ἀπ’ τὴν σοσιαλιστικὴ κυβέρνηση. Στὴν ὑπονόμευση τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς ἀποβλέπει, καθὼς φεύγει ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή.