Οὐκρανία, διαβουλεύσεις

Οἱ διαβοιυλεύσεις στὴν Οὐκρανία συνεχίζεται, μεταξὺ τοῦ προέδρου καὶ τῶν ἡγετῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ χωρὶς σημαντικὴ πρόοδο∙ ὁ Βίκτωρ Νικήτοβιτς προσέφερε τὴν θέση τοῦ πρωθυπουργοῦ σὲ ἡγέτη τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τὴν δέσμευση γιὰ ἀνάκληση τῶν προσφάτων περιοριστικῶν τῶν διαδηλώσεων νόμων καὶ σύντομη προσφυγὴ στὶς κάλπες. Ὁ ἡγέτης ἀπέρριψε τὴν πρόταση, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ζητάει συνέχιση τῶν διαβουλεύσεων καὶ ἀποφεύγει κλιμάκωση τῶν διαδηλώσεων, μὲ ἀποτέλεσμα σχετικὴ ἠρεμία στὸ Κίεβο, μὲ τοὺς ἀντιπάλους στὶς θέσεις τους∙ στὴν πλάστιγγα ζυγίζει τὸ ψήφισμα τῆς τοπικῆς Βουλῆς τῆς Κριμαίας, γιὰ τὴν κήρυξη τοῦ στρατιωτικοῦ νόμου στὴ Οὐκρανία καὶ τὴν σύλληψη ὅσων ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα τοῦ κοινοῦ ποινικοῦ δικαίου∙ τὸ ψήφισμα ἐκφράζει τὴν γνώμη τῶν Ὀρθοδόξων ρωσικῆς καταγωγῆς τῶν ἀνατολικῶν ἐπαρχιῶν ποὺ εἶναι καὶ ἡ πλειοψηφία στὴν χώρα. Ἄλλωστε καὶ ὁ πρόεδρος ζήτησε τὴν σύλληψη ὅσων ἔχουν εἰσέλθει στὴ χώρα παράνομα καὶ ἔχουν διαπράξει ἐγκλήματα.