Συνάντηση Σαμαρᾶ, Ποῦτιν στὶς Βρυξέλλες

Ὁ πρωθυπουργὸς συναντᾶται σήμερα στὶς Βρυξέλλες μὲ τὸν Ρῶσο πρόεδρο, γιὰ πρώτη φορὰ μετὰ τὴν ἀναληψη τῆς ἐξουσίας, μὲ σαφῆ μήνυμα γιὰ ἀναθέρμανση τῶν σχέσεων τῶν δύο χωρῶν∙ ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν συμμετέχει στὴν εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς, μὲ κύριο θέμα τὴν Οὐκρανία, τὸ Συριακὸ καὶ τὸ ἐνεργειακό, καὶ στὴ συνέχεια θὰ ἔχει ἰδιαίτερη συνάντηση μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, πέραν τῆς συμμετοχῆς στὴν εὐρωρωσικὴ διάσκεψη. Ἤδη ἡ Γκάζπρομ ζήτησε ἐκτάκτως συνάντηση μὲ τὴν ΔΕΠΑ, μᾶλλον γιὰ τὴν ρύθμιση τοῦ θέματος τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου∙ στὴ διμερῆ συνάντηση οἱ δύο ἡγέτες θὰ συζητήσουν τὴν ἀνάπτυξη τῶν πολιτικῶν καὶ οἰκονομικῶν σχέσεων, ἀλλὰ καὶ τὰ προβλήματα τῆς εὐρύτερης περιοχῆς, μὲ τὸ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον τῆς Μόσχας γιὰ τὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο.