Ἐπιτάχυνση ἀξιολογήσεως

Στὴν ἐπιτάχυνση τῆς ἀξιολογήσεως καταλήγουν κυβέρνηση καὶ Εὐρωπαῖοι, ἂν καὶ δὲν λείπουν οἱ ὑπονομευτικὲς ἀναφορὲς τῶν ἀτλαντικῶν κυκλωμάτων∙ ἡ χθεσινὴ συζήτηση στὸ ΕΚΟΦΙΝ ἦταν ἐπιφανειακή, διότι ἀναμένονται τὰ πλήρη δημοσιονομικὰ στοιχεῖα τὸν Ἰανουράριο γιὰ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα καὶ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας. Ἡ διαφορὰ ἔγκειται στὴν ἀποφασιστικότητα τῆς Γερμανίας γιὰ τὴν συνεκτίμηση τῆς μεγάλης προόδου τῆς Ἑλλάδος στὰ δημοσιονομικὰ καὶ στὶς μεταρρυθμίσεις, ἐνῶ ὁ Ὁλλανδὸς ὑπουργὸς ταυτίστηκε μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κύκλους∙ οἱ διαφορὲς δὲν εἶναι μεγάλες καὶ κρίνονται ἀπ’ τὰ τελικὰ στοιχεῖα. Αὔριο φθάνει καὶ ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιὰ τὴν τρόικα καὶ θὰ ἔχει συναντήσεις μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὸν ὑπουργὸ Οἰκονομικῶν καὶ τὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος∙ ἡ Ἐπιτροπὴ ἔχει στοιχεῖα γιὰ τὶς κακὲς ἐκτιμήσεις τῆς τρόικα καὶ ζητάει τὴν ἄμεση ἀποπομπή της. Στὴν Εὐρώπη πληθαίνουν οἱ διαπιστώσεις, ὅτι ἄλλα πράγματα ἐπιδίωκε καὶ ἐπιδιώκει ἡ τρόικα.