Ἀμηχανία ἀντιπολιτεύσεως

Σὲ ἀμηχανία βρίσκεται ἡ ἀντιπολίτευση, ἐπειδὴ βλέπει ὅτι ἀποτυγχάνει καὶ πάλι στὶς προβλέψεις της γιὰ σύντομες πολιτικὲς ἐξελίξεις καὶ πρώτη θέση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στὶς εὐρωεκλογές∙ ἡ προπαγάνδα τῶν χαλκευμένων δημοσκοπήσεων δὲν ἀποδίδει, διότι ὅλοι γνωρίζουν πλέον τὴν προέλευσή τους, ἐνῶ ἡ ἀτλαντικὴ καταστροφολογία στὴν οἰκονομία ἔχει ἀντίκτυπο μόνο στὸ Χρηματιστήριο, λόγῳ τῶν ὑπογείων διασυνδέσεών της. Ὁ Γιάννης Μαυραγάνης βρίσκεται στὴν Ἑλβετία γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς συμφωνίας, γιὰ τὴν φορολόγηση τῶν ἑλληνικῶν καταθέσεων, ἐνῶ στὴ Γαλλία ἐπανέρχεται στὴν ἐπικαιρότητα ἡ λίστα Φαλτσιάνι, Λαγκὰρντ σὲ ἐμᾶς, μὲ πολλὲς προεκτάσεις∙ οἱ Γάλλοι διαπιστώνουν ὅτι πολλοὶ στὴν περίφημη λίστα δὲν ἔχουν ἐλεχθεῖ πλήρως καὶ ξαναρχίζουν τοὺς ἐλέγχους. Οἱ ἑλβετικὲς ἀρχὲς ὑποχρεώνονται νὰ συνεργασθοῦν κανονικά, ὁπότε δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀπορρίψουν παρόμοιο ἑλληνικὸ αἴτημα∙ ἄλλωστε συζητοῦμε τὸ σχετικὸ θέμα καὶ ὡς προεδρία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Δὲν ἀποκλείεται νὰ προκύψουν νέα λαυράκια γιὰ ἐμᾶς.