Αὐστηρὸς Σώυμπλε πρὸς Ρὲν

Τὸ σημαντικὸ γεγονὸς τοῦ Οἰκονομικοῦ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς ἦταν ἕνα, διότι δὲν εἶχε ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον∙ ἡ δημόσια ἀποδοκιμασία τοῦ Ὄλι Ρὲν ἀπ’ τὀν Βόλφγκανγκ Σώυμπλε, γιὰ τὶς παρατηρήσεις του ὅτι ὁ ἀντιπληθωρισμὸς δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἀνάκαμψη τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας. Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς δὲν ἀπάντησε, παρὰ τὴν φράση τοῦ Γερμανοῦ ὑπουργοῦ, ὅτι «λέει ἀνοησίες, γιατὶ θέλει νὰ εἶναι ὑποψήφιος γιὰ τὴν προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς»∙ φαινόταν στὴν τηλεόραση σιωπηλὸς καὶ συνοφρυωμένος. Δὲν ἔχει ξαναγίνει αὐτό∙ ἔδειχνε ὅτι τοῦ εἶχε πολλὰ μαζεμένα ὁ ὑπουργός. Τὴν προηγουμένη ὁ ἀντιπρόεδρος εἶχε δηλώσει ὅτι ἀναβάλλεται γιὰ τὸ Καλοκαῖρι ἡ ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος κι εἶχε πάρει ἀμέσως ἀσποστομωτικὴ ἀπάντηση ἀπ’ τὸν Σώυμπλε.