Σεισμὸς στὴν Κεφαλονιὰ

Ὁ ἰσχυρὸς σεισμὸς στὴν Κεφαλονιὰ ταρακούνησε ὁλόκληρη τὴν Δυτικὴ Ἑλλάδα∙ οἱ ζημίες δὲν ἦταν μεγάλες, παρὰ τὸ μέγεθός του 5,8 ρίχτερ καὶ τὸ χαμηλὸ ἑστιακό του βάθος, μόλις 21 χιλιόμετρα. Τὰ παλαιὰ κτίρια ὑπέστησαν ρωγμὲς καὶ οἱ κάτοικοί τους διανυκτέρευσαν σὲ ξενοδοχεῖα, διότι οἱ μετασεισμοὶ ἦταν πολλοὶ καὶ ὁ κίνδυνος καταρρεύσεως ἄμεσος∙ τὰ νέα κτίρια ποὺ κτίσθηκαν μὲ τοὺς ἀντισεισμικοὺς κανονισμοὺς ἄντεξαν καὶ δὲν ὑπέστησαν σποβαρὲς ζημίες. Ἡ κινητοποίηση τῆς κρατικῆς μηχανῆς ἄμεση, μὲ τὸν ὑπουργὸ Ἐσωτερικῶν νὰ φθάνει στὸ νησὶ σὲ λίγες ὧρες, μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἀπὸ χθὲς τὰ εἰδικὰ συνεργεῖα ἐπισκέπτονται τὰ κτίρια καὶ ἐλέγχουν τὴν στατικότητά τους γιὰ τὴν ἄδεια κατοικήσεώς τους.