Παρίσι, νέες διαδηλώσεις

Στὸ Παρίσι, καὶ μάλιστα στὴν πλατεῖα τῆς Βαστίλλης παραδοσιακὸ προπύργιο τῆς ἀριστερᾶς, ἔγινε τὴν Κυριακὴ μεγάλη διαδήλωση κατὰ τοῦ προέδρου καὶ τῆς αὐστηρᾶς λιτότητος∙ τὸ πλῆθος, πάνω ἀπὸ ἑκατὸ χιλιάδες, ἦταν ἀνάμικτο, ἀπὸ καθολικούς, ἀκροδεξιοὺς τοῦ Πατριωτικοῦ Μετώπου, ἀντίθετους στὸν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ ὀπαδοὺς τῶν κινημάτων γιὰ τὴν προστασία τῶν μεταναστῶν στὴ Γαλλία. Κοινὸς παρανομαστὴς ἦταν ἡ ἀντίθεση στὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ καὶ οἱ καταγγελίες γιὰ ἀδράνεια καὶ ἀνυπαρξία τῆς κυβερνήσεως∙ σημειώθηκαν καὶ συγκρούσεις μὲ τὴν Ἀστυνομία καὶ 160 συλλήψεις. Ἡ κατάσταση ἐξελίσσεται ἄσχημα κατὰ τοῦ Φρανσουὰ Ὁλλάντ, διότι καὶ οἱ δημοσκοπήσεις τοῦ δίδουν τὴν τρίτη θέση στὶς περιφερειακὲς ἐκλογὲς τοῦ Μαρτίου, καὶ στὶς εὐρωεκλογές, μὲ πρῶτο τὸ Ἐθνικὸ Μέτωπο καὶ δεύτερους τοὺς Συντηρητικούς∙ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ προέδρου στὴν Τουρκία δὲν ἐνδιαφέρει τοὺς Γάλλους. Ἑστιάζουν τὴν προσοχή τους στὰ ἐσωτερικὰ προβλήματα τὰ ὁποῖα θὰ ἀπασχολήσουν τοὺς ἐκλογεῖς.