Πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας τοῦ μεγάλου ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τῆς Ἰαπωνίας τὸ 2013∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,3663 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 140,4900 γιέν, ἐνῶ ἀνατιμήθηκε ὁ χρυσός, 1270 καὶ κινήθηκε στὰ ἴδια ἐπίπεδα τὸ πετρέλαιο, 107,23. Ἡ Ἰαπωνία σημείωσε τὸ μεγαλύτερο ἐμπορικό της ἔλλειμμα στὴν ἱστορία, 82,4 δις εὐρώ, γεγονὸς ποὺ προκάλεσε ἔντονες ἀνησυχίες στὶς ἀγορές, διότι ἔδειξε ὅτι ἡ οἰκονομική της πολιτικὴ δὲν ὁδήγησε στὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας∙ ἡ ὑποτίμηση τοῦ νομίσματος δὲν ἔφερε αὔξηση τῶν ἐξαγωγῶν, ὁπότε τὸ Τόκυο ὑποχρεώνεται σὲ ἀλλαγὴ πολιτικῆς καὶ περιορισμὸ τῶν πιστώσεων στὶς τράπεζες. Στὴν Εὐρώπη ἐπικρατοῦν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μὲ ἐπιφυλακτικὴ στάση τῶν ἐπενδυτῶν, ἐν ὄψει τῆς ἀναπτυξιακῆς πολιτικῆς στὴν Εὐρωζώνη∙ στὴν περιφέρειά της, ἡ τουρκικὴ λίρα ὑφίσταται νέες ἰσχυρὲς πιέσεις καὶ συνεδρίασε ὁ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Κεντρικῆς της Τραπέζης γιὰ τὴν μελέτη τῆς καταστάσεως.