Ταϋλάνδη, συνεχὴς ἔνταση

Ἡ ἔνταση στὴν Ταϋλάνδη παρατείνεται, καθὼς τὴν Κυριακὴ διεξάγονται βουλευτικὲς ἐκλογὲς καὶ οἱ διαδηλώσεις στοὺς δρόμους τῆς Μπαγκὸνγκ συνεχίζονται∙ προχθὲς σκοτώθηκε ἕνας ἀπ’ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἐνῶ οἱ διαδηλωτὲς ματαίωσαν τὴν πρόωρη ψηφοφορία σὲ πολλὰ τμήματα τῆς πρωτευούσης. Ἡ ἀναμέτρηση τῆς πρωθυπουργοῦ μὲ τὴν ἀντιπολίτευση διαρκεῖ τρεῖς μῆνες περίπου, χωρὶς ὅμως νικητή∙ ἡ ἀντιπολίτευση ἔχει δύναμη στὴν πρωτεύουσα καὶ στὶς νότιες ἐπαρχίες, ἐνῶ ἠ πρωθυπουργὸς στὶς πολυπληθέστερες βόρειες περιοχὲς τῆς χώρας∙ ἀπὸ πλευρᾶς διεθνῶν συσχετισμῶν, ἡ ἀντιπολίτευση ἔχει τὴν ὑποστήριξη τῆς Ἀμερικῆς καὶ ἡ πρωθυπουργὸς τῆς Κίνας. Στὴν πράξη κρίνεται ἡ ἐπιρροὴ τῶν δύο μεγάλων στὴν Νοτιοανατολικὴ Ἀσία, μὲ τὸ Πεκῖνο γιὰ πρώτη φορὰ παρεμβαίνειν σὲ τρίτη χώρα τὶς τελευταῖες δεκαετίες∙ στηρίζεται στὴν οἰκονομική του ἰσχύ.