Ἐξοπλιστικά, νέοι λογαριασμοὶ ἀνοίγουν

Οἱ ἀνακριτὲς στὰ ἐξοπλιστικὰ ἀνακάλυψαν νέους λογαριασμοὺς καὶ καλοῦν σὲ νέες ἀπολογίες πολλοὺς προφυλακισμένους, ἐνῶ φαίνεται ὅτι πολλοὶ ἀνησυχοῦν, ὅπως ὁ Ναπολεοντίσκος∙ ἡ ἐπίσκεψή του στὴν Εἰσαγγελέα Διαφθορᾶς δὲν φαίνεται καθόλου ἐθιμοτυπική, ἀλλὰ λέγεται ὅτι πολλὰ ὑποκρύπτει. Οἱ νέοι λογαριασμοὶ βρέθηκαν σὲ ἔρευνα τοῦ ἀνακριτοῦ στὸ γραφεῖο προφυλακισμένου, σὲ εἰδικὴ κατάσταση, τὴν ὁποία δὲν εἶχε ἀναφέρει κατὰ τὴν ἀπολογία του∙ οἱ ἀποδέκτες πολλοὶ καὶ σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχουν γίνει γνωστὰ τὰ ὀνόματά τους καὶ τὰ ποσά. Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι ἀνοίγει νέος κύκλος ἀνακρίσεων, ἀλλὰ καὶ ἀποδεκτῶν τῶν προμηθειῶν, μὲ ἄγνωστες τὶς προεκτάσεις του∙ ἡ διαπλοκὴ κράτησε τὸ θέμα σὲ χαμηλοὺς τόνους κι ἴσως αὐτὸ λέει, γιὰ τὶς διαστάσεις τῶν τελικῶν ἀποδεκτῶν, περισσότερα.