Ἀναθέρμανση μὲ τὴν Ρωσία

Στὴν ἀναθέρμανση τῶν ἑλληνορωσικῶν σχέσεων ὁδήγησε ἡ συνάντηση τοῦ Βλαδίμηρου Ποῦτιν μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὶς Βρυξέλλες, ἀμέσως μετὰ τὴν εὐρωρωσικὴ διάσκεψη κορυφῆς∙ τὰ ἐνεργειακά, ὁ τουρισμὸς καὶ οἱ ἐμπορικὲς σχέσεις ἦταν τὸ κύριο ἀντικείμενο τῶν συνομιλιῶν τῶν δύο ἀνδρῶν. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἐμφανίσθηκε πρόθυμος νὰ συζητήσει τὸ θέμα τῆς τιμῆς τοῦ φυσικοῦ ἀερίου, ἐνῶ ἐπανέλαβε κι αὐτὸς τὴν σημασία τῶν πολιτιστικῶν καὶ ἱστορικῶν σχέσεων τῶν δύο λαῶν μας∙ ἡ στιγμὴ θεωρεῖται κατάλληλη, ἐπειδὴ ἡ Μόσχα, ἐκτὸς τῶν θεμάτων τῶν ἀγωγῶν φυσικοῦ ἀερίου καὶ πετρελαίου –ποὺ ὑπονόμευσε ἡ σοσιαλιστική μας κυβέρνηση- ἐνδιαφέρεται καὶ γιὰ τὶς ἀποκρατικοποιήσεις, μὲ προτεραιότητα στοὺς σιδηροδρόμους καὶ στὸ λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης. Στὰ πολιτικά, ἡ στρατηγικὴ θέση τῆς χώρας ἐνδιαφέρει τὸ Κρεμλίνο, τὸ ὁποῖο διατηρεῖ τὸν στόλο του στὴ Μεσόγειο. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος ἀποδέχθηκε πρόταση τοῦ πρωθυπουργοῦ γιὰ ἐπίσκεψή του στὴν Ἀθήνα .