Αἰσιοδοξία γιὰ οἰκονομία

Τὰ αἰσιόδοξα μηνύματα γιὰ τὴν οἰκονομία πολλαπλασιάζονται, ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ ἐσωτερικό∙ τὰ χειρότερα ἔχουν περάσει ὑποστηρίζουν Εὐρωπαῖοι ἀξιωματοῦχοι, ἐνῶ τὸ πρωτογενὲς πλεόνασμα ὑπερβαίνει τὸ ἕνα δις εὐρώ∙ οἱ διαβουλεύσεις μὲ τὴν τρόικα διευκολύνονται, διότι προστίθεται πλεόνασμα καὶ στὸ ἰσογύζιο πληρωμῶν. Ὁ πρωθυπουργός, στὴν ὁμιλία του στοὺς Εὐρωπαίους βιομηχάνους, χαρακτήρισε ἔτος ἐπενδύσεων καὶ ἀνάκαμψεως τῆς οἰκονομίας τὸ 2014∙ ὁ ἀντίκτυπος στὴν ἀγορὰ εἶναι ἐμφανέστατος καὶ μόνο στὸ Χρηματιστήριο κυριαρχεῖ ἡ ἀτλαντικὴ καταστροφολογία. Τὸ ἐνδιαφέρον τῶν ξένων ἐπενδυτῶν αὐξάνεται, καθὼς χθὲς ἐκπρόσωποι τῆς Samsung ἄρχισαν διαπραγματεύσεις μὲ τὸν ΟΛΠ καὶ τὴν COSCO, γιὰ τὴν χρησιμοποίησή του γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν προϊόντων της στὴν Εὐρώπη∙ εἶναι ο τέταρτος κολοσσός, μετὰ τὴν ΖΤΕ, Hewlett Packard καὶ Huawei ποὺ ἐπιλέγει τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν κινητῶν της, ἐκτὸς ἀπ’ τὴν συνεργασία μὲ τὸ Πανεπιστήμιο Πατρῶν γιὰ θέματα λογισμικοῦ.