Ἀποκοπὴ συνδέσεων φυλάκων

Ἡ παραπομπὴ σὲ ἀνάκριση τῶν δύο εἰσαγγελέων τοῦ Πειραιῶς, γιὰ τὶς αὐθαίρετες ἄδειες στοὺς τρομοκράτες καὶ τὴν ἀσυδοσία τους στὶς φυλακὲς Κορυδαλλοῦ, καταδεικνύει τὴν ἀποφασιστικότητα τῆς κυβερνήσεως γιὰ τὴν πάταξη τῶν διασυνδέσεων τοῦ παρακράτους μὲ τὸν ὑπόκοσμο∙ ὅλα αὐτὰ γίνονταν μὲ τὴν ἀνοχὴ ἢ ἔγκριση τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν –διαφορετικὰ δὲν ἔχουν λόγο ὑπάρξεως-, ἀπὸ τριακοντατίας πλέον. Ὁ σοσιαλιστικὸς νόμος τοῦ 2010 τοὺς προσέφερε καὶ τὴν νόμιμη κάλυψη, ἢ μᾶλλον νομιμοποίησε τὶς διασυνδέσεις στὸ σωφρονιστικό μας καὶ ὑπόγειο σύστημα∙ τὸ πρόβλημα μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση εἶναι, ὅτι δὲν ἀξιολόγησε ὡς προτεραιότητά της τὴν ἀποκοπὴ αὐτῶν τῶν διασυνδέσεων, «τοῦ σαθροῦ συστήματος», κατὰ τὸν πρωθυπουργό. Πολλοὶ ἔχασαν τὴν λαλιά τους…