Τεθνηκότα κακῶς ἀγορεύειν

Ὁ Σόλων ἔθεσε καὶ ἄλλους νόμους γιὰ τὴν προστασία τοῦ ἤθους τῶν πολιτῶν, ὥστε νὰ μὴν ἐκτρέπονται στὶς ἀντιδικίες τους∙ ἔθεσε ὅρια στὴν ρύθμιση τῶν προσωπικῶν ἀντεγκλήσεων, γιὰ δευτερεύοντα ζητήματα πολλὲς φορές. «Ἐπαινεῖται δὲ τοῦ Σόλωνος καὶ ὁ κωλύων νόμος τὸν τεθνηκότα κακῶς ἀγορεύειν»∙ ἐπαινεῖται δὲ ὁ Σόλων καὶ γιὰ τὸν ἀπαγορεύοντα νόμο τὴν κακολογία σὲ νεκρὸ πρόσωπο. «Καὶ γὰρ ὅσιον τοὺς μεθεστῶτας ἱεροὺς νομίζειν καὶ δίκαιον ἀπέχεσθαι τῶν οὐχ ὑπαρχόντων»∙ καὶ διότι θεωρεῖται εὐλάβεια τοὺς ἀποδημήσαντας θεωρεῖν ἱερὰ πρόσωπα καὶ ὅτι εἶναι δίκαιον ἡ συγκράτηση ἀπέναντι σὲ αὐτούς. «Καὶ πολιτικὸν ἀφαιρεῖν τῆς ἔχθρας τὸ ἀΐδιον»∙ ὅτι πολιτικὴ σκοπιμότης εἶναι ἡ μὴ διαιώνιση τῆς ἔχθρας. «Ζῶντα δὲ κακῶς λέγειν ἐκώλυε πρὸς ἱεροῖς καὶ δικαστηρίοις καὶ ἀρχείοις καὶ θεωρίας οὔσης ἀγώνων»∙ καὶ σὲ ζωντανὸ νὰ μὴν κακολογεῖ κανεὶς σὲ ναούς, δικαστήρια, δημόσια καταστήματα καὶ σὲ ἀντιπροσωπεία σὲ ἀγῶνες.